Úvod

Společnost vznikla 31. 5. 1993 a původními společníky byli Ing. Radmila Špíšková, auditorka odpovědná za oblast auditorské činnosti a Ing. Přemysl Brewczynski, daňový poradce, který odpovídal za oblast daňového poradenství a obchodní vedení společnosti. Oba společníci byli i jednateli společnosti.

Za dobu své existence si společnost vybudovala stabilizovaný okruh renomovaných českých a zahraničních klientů, kterým poskytuje služby především v oblasti auditorské činnosti a daňového poradenství.

V lednu roku 2016 změnila společnost vlastníka a společníkem se stala firma BDO Audit, s.r.o.

Od října roku 2016 jsou pak veškeré poskytované služby týkající se mezd a účetnictví uskutečňovány pod hlavičkou společnosti BDO účetnictví, s.r.o.

Společnost se i nadále profiluje zejména individuální péčí o zákazníka.

Upozorňujeme na možnost spojit se s námi ať již tradičním způsobem, nebo e-mailem.

Veškeré potřebné kontaktní informace naleznete v sekci Kontakt