Úvod

Společnost vznikla 31. 5. 1993, společníky jsou Ing. Radmila Špíšková, auditorka odpovědná za oblast auditorské činnosti a Ing. Přemysl Brewczynski, daňový poradce, který odpovídá za oblast daňového poradenství a obchodní vedení společnosti. Oba společníci jsou i jednateli společnosti.

Za dobu své existence si společnost vybudovala stabilizovaný okruh renomovaných českých a zahraničních klientů, kterým poskytuje služby především v oblasti auditorské činnosti a daňového poradenství. V současné době patří mezi dynamicky se rozvíjející společnosti, které se profilují zejména individuální péčí o zákazníka.

Upozorňujeme na možnost spojit se s námi ať již tradičním způsobem, nebo e-mailem.

Veškeré potřebné kontaktní informace naleznete v sekci Kontakt